HGPD

HGPD is een manier van denken én van doen en staat voor Handelingsgerichte Procesdiagnostiek.

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben afgesproken om op deze manier te werken.

Het is een totaalaanpak om individuele 'zorgleerlingen' beter en effectiever te begeleiden. Juist de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van de 'zorgleerling' worden als uitgangspunt genomen ('waar is de leerling sterk in?'). Daarmee geeft HGPD een praktische invulling aan 'pedagogisch optimisme'. Een 'zorgleerling' is in deze optiek vooral een 'kansleerling'. Met HGPD slaagt de leerkracht erin de ontwikkeling van een leerling te stimuleren. De leerling leert zijn of haar ontwikkelingskracht te benutten en méér eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling.

02F05806