Aanvragen Toelaatbaarheids Verklaring (TLV)

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is voorbehouden aan de school. Ouders zijn per definitie partner van school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht en in de zoektocht en het traject naar antwoorden en oplossingen. Goed overleg met ouders en school, uitmondend in een gezamenlijke aanmelding, heeft sterk de voorkeur. Als ouders willen aanmelden bij de bovenschoolse ondersteuningscoördinator maar school staat hier niet achter, dan wordt dit als adviestraject wel in behandeling genomen volgens de normale procedure en is school verplicht om mee te werken.

Scholen behorende tot ons samenwerkingsverband vragen een TLV aan via hun Bovenschoolse Ondersteunings Coördinator. Scholen buiten ons samenwerkingsverband kunnen een aanvraag doen middels een Aanvraagformulier TLVDit wordt verzonden aan de verantwoordelijke Bovenschoolse Ondersteunings Coördinatoren, gekoppeld aan het postcode adres van de leerling.