Bestuurlijke organisatie

Het samenwerkingsverband heeft als rechtspersoon gekozen voor het stichtingsmodel, hetgeen is vastgelegd in de statuten. Alle besturen die deelnemen aan het SWV zijn vertegenwoordigd in het (algemeen) bestuur.

 

03D43400