Cluster 1

Een kwart van de leerlingen met een visuele beperking is voor (een deel van) hun onderwijsloopbaan aangewezen op een aparte onderwijsinstelling. De helft van deze leerlingen heeft een meervoudige beperking.
Samenwerkingsafspraken.

Cluster 2

Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof, slechthorend en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden), waarbij de onderwijsbehoefte de zorgplichtmogelijkheden overstijgt werkt het samenwerkingsverband samen met de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE).
Samenwerkingsafspraken.

Leerlingen met epilepsie

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) dat hiertoe door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap rechtstreeks gefinancierd wordt en waar het SWV dus niet verantwoordelijk voor is. Voor extra ondersteuning in de klas (bijvoorbeeld RT) dient het SWV wel het eigen zorgbudget in te zetten.
Samenwerkingsafspraken.