Organisatie

De regiogrens van het samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld en loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Alle besturen die een school voor basisonderwijs, Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs (behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra) in deze regio hebben zijn verplicht aangesloten bij dit SWV. Het betreft 16 schoolbesturen. Besturen van scholen buiten de regio, die wel leerlingen uit deze regio ingeschreven hebben, hebben het recht om zich aan te sluiten. Van dit recht heeft geen bestuur gebruik gemaakt.

In ons SWV zijn 105 scholen voor basisonderwijs.
In ons SWV zijn 6 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs.
In ons SWV zijn 5 scholen voor Speciaal Onderwijs op 7 locaties.

Kengetallen.

ING 33594 216514