Kwaliteitszorg

T.a.v. het kwaliteitscriterium wordt het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie gehanteerd waarin minimumnormen voor basiskwaliteit worden genoemd:
- de leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende;
- het onderwijsleerproces voldoet aan de gestelde norm;
- de indicatoren Zorg en Begeleiding vormen het uitgangspunt bij het aspect van planmatig werken.

Alle basisscholen tonen op de site Vensters Primair Onderwijs (www.scholenopdekaart.nl) de resultaten over zeven thema’s.

ISS 6117 02697