Toewijzing extra ondersteuning

In de procedure maken we onderscheid tussen het Toewijzen van Ondersteuning en het afgeven van een TLV SBO-SO (toelaatbaarheidverklaring). Beide stappen in de procedure dienen te voldoen aan kwaliteitseisen: betrokkenheid ouders, interdisciplinair overleg (indien nodig en in functionele samenstelling), afgestemd op de ernst/zwaarte van de situatie van de betrokken leerling en gebaseerd op Handelingsgerichte procesdiagnostiek.

De samenstelling van het interdisciplinair overleg is flexibel, waarbij ook de potentiële uitvoerder van de extra ondersteuning wordt betrokken. De toewijzing van extra ondersteuning is gebaseerd op HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek), dat wil zeggen dat de mogelijkheden van het kind het vertrekpunt zijn voor ondersteuning. Elke school resp. schoolbestuur heeft rechtstreeks toegang tot expertise op diverse ontwikkelingsgebieden rondom onderwijs en opvoeding. Behalve van de onderwijsgerichte expertise kan elke school ook gebruikmaken van speciale ondersteuning gericht op het gezin en de omgeving van een leerling (in directe relatie tot gemeentelijk beleid).

Via het interdisciplinair overleg, altijd in overleg met en in aanwezigheid van de ouders, wordt de ondersteuningsbehoefte van leerling en/of leerkracht besproken en vastgesteld. De extra ondersteuning is gericht op versterking van het handelen van de leerkracht en/of de individuele begeleiding van het betrokken kind.

Het afgeven van de TLV is een belangrijke formele stap, waar gedegen Interdisciplinair overleg op basis van HGPD aan ten grondslag moet liggen en waarin de positie van de ouders geborgd moet zijn.

Meer uitgebreid

 

Aanvragen Toelaatbaarheids Verklaring Speciaal (Basis) Onderwijs