Speciaal Onderwijs

De scholen voor Speciaal Onderwijs (ondersteuningsniveau 5) zijn zelfstandige eenheden (met een rechtstreekse bekostiging, eigen personeel en eigen bestuur) die zelf hun doelen en ambities formuleren, maar die wel afhankelijk zijn van het Samenwerkingsverband omdat zij alleen leerlingen mogen inschrijven met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (met uitzondering van kinderen die voor behandeling zijn opgenomen en ingeschreven bij De Wijnberg).
De SO scholen beschrijven in hun schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden aan leerlingen die een TLV van het samenwerkingsverband gekregen hebben.

SO voorzieningen zijn toegankelijk voor leerlingen uit ons samenwerkingsverband, maar ook voor leerlingen van buiten onze regio. Evenzo kunnen leerlingen uit onze regio instromen (met een TLV!) in een SO voorziening in een andere regio. Hierbij is de afstand van het woonadres tot de SO voorziening een belangrijk punt voor wat betreft de vervoersregelingen van de gemeenten.

Geijsteren 120417 14