Samenwerking met ouders

Ouders zijn per definitie partner van school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht en in de zoektocht en het traject naar antwoorden en oplossingen.

In het ondersteuningsplan is hierover een apart hoofdstuk opgenomen.

Meer lezen.

ING 37293 00329