Hoogbegaafde kinderen

 Het is heel moeilijk te zeggen wat hoogbegaafdheid precies is. Hoogbegaafdheid is een combinatie van in totaal drie eigenschappen:
* Het kind heeft een hoog IQ (hoge intelligentie) (IQ boven de 130).
* Het kind kan goed geconcentreerd en lang met een taak bezig zijn en heeft doorzettingsvermogen.
* Het kind kan goed en op een originele manier problemen oplossen (creatief kunnen denken).

Vaak levert dit op school weinig problemen op, maar bij sommige kinderen echter wel.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld: onderpresteren, perfectionisme, faalangst of slachtoffer van pestgedrag.

Op een aantal scholen zijn aparte trajecten voor hoogbegaafde kinderen ontwikkeld. Een schoolbestuur (Kerobei) kent zelfs een aparte afdeling voor hoogbegaafde kinderen: basisschool Extralent. Alleen kinderen die vastlopen op de eigen school kunnen worden toegelaten via een aparte procedure.

Het afgeven van de TLV is een belangrijke formele stap, waar gedegen Interdisciplinair overleg op basis van HGPD aan ten grondslag moet liggen en waarin de positie van de ouders geborgd moet zijn.

Aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal (basis) Onderwijs