Expertisedienst

Het samenwerkingsverband is van mening dat het wenselijk is om te kunnen beschikken over de kennis die in het Speciaal Onderwijs aanwezig is zodat blijvend hoogwaardige expertise ingezet kan worden. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met twee verschillende organisaties:

  1. Voor de scholen uit de regio Bergen-Gennep-Mool met Partner Passend Onderwijs van Puntspeciaal;
  2. Voor alle overige scholen met advies en begeleiding van Onderwijsgroep Buitengewoon.

Daarbij gelden de volgende overwegingen:

  • Scholen (schoolbesturen) bepalen zelf hoe de beschikbare middelen worden ingezet.
  • Scholen (schoolbesturen) hebben hun interne ondersteuningskracht in verschillende mate versterkt, maar hebben allen blijvend behoefte aan hoogwaardige externe expertise op maat om thuis- en kindnabij onderwijs te kunnen realiseren.
  • Ouders hebben behoefte aan onafhankelijke externe ondersteuning om tegenwicht te kunnen bieden aan de school.
  • Besturen hebben blijvend behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om de interne structuur kritisch te blijven volgen.
  • TCV 110417 24