Bestuurlijke organisatie

Het samenwerkingsverband heeft als rechtspersoon gekozen voor het stichtingsmodel, hetgeen is vastgelegd in de statuten. Alle besturen die deelnemen aan het SWV zijn vertegenwoordigd in het (algemeen) bestuur. Binnen het algemeen bestuur vindt de keuzebepaling en besluitvorming plaats.

De wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur zijn van toepassing op het samenwerkingsverband. De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is vormgegeven via het Raad van Beheer model (one tier model), dat wil zeggen dat er een functionele scheiding is binnen het bestuur waardoor er sprake is van een uitvoerend deel (DB) en een toezichthoudend deel (AB) van het bestuur. DB en AB vormen samen het bestuur van het samenwerkingsverband en zijn naar buiten toe ook een bestuurlijke eenheid. In het bestuur van het samenwerkingsverband wordt bij voorkeur beslist door middel van consensus. Alle besturen die deelnemen aan het SWV zijn vertegenwoordigd in het (algemeen) bestuur.

Bekijk hier het overzicht

Organogram