Kwaliteitszorg

T.a.v. het kwaliteitscriterium wordt het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie gehanteerd waarin minimumnormen voor basiskwaliteit worden genoemd:
- de leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende;
- het onderwijsleerproces voldoet aan de gestelde norm;
- de indicatoren Zorg en Begeleiding vormen het uitgangspunt bij het aspect van planmatig werken.

Alle basisscholen tonen op de site Vensters Primair Onderwijs (www.scholenopdekaart.nl) de resultaten over zeven thema’s.