Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs

Op veel plekken in Noord-Limburg werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen nodig. Hiervoor horen wij graag uw ervaring!

Deel uw ervaring op www.vertelpunt.nl/ocw
Bent u ouder/verzorger, leerling of professional? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs? Wij horen graag uw verhaal. Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw.

Samen aan de slag met verbeteringen
De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht. Met deze thema’s gaan we samen met ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden.

  


 

Aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari veranderd. Enkele jaren geleden is deze in het leven geroepen om de professional te helpen om zorgvuldig te handelen. Er zijn enkele stappen die precies aangeven wat een school of leraar kan doen bij vermoedens dat een kind thuis problemen heeft.

Leraren zien kinderen elke dag en kunnen een belangrijke rol spelen om die kinderen in beeld te krijgen en te steunen. Wettelijk zijn zij verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te handelen volgens de Wet Meldcode, maar er is nog veel handelingsverlegenheid. Deze video kan een hulpmiddel zijn om minder handelingsverlegen te worden.