Nieuwe coördinator

Met ingang van 1 augustus 2017 is mevrouw Yvonne Thijssen benoemd als nieuwe coördinator van het samenwerkingsverband. 

 

 Schooljaar 2016-2017 is het derde schooljaar na de start van Passend Onderwijs.

 - De monitor 2015-2016 is beschikbaar. Reacties en actiepunten kunnen gemeld worden via de eigen school of bestuur.

- Het ondersteuningsplan is vastgesteld voor de periode 2015-2019. Op deze site kunt u alle actuele informatie vinden.

- Het Jaarverslag 2016 inclusief accountantsverklaring is vastgesteld in het AB van 28-6-2017.

 

 

 

 

 

 

  

    

 Ouders